Se exempel nedan: Nationalencyklopedin, bomull. /uppslagsverk/encyklopedi/lång/bomull (hämtad 2018-02-01). Företagsinformation. Om oss · Våra tjänster 

7872

Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av upphovsmannens objektivitet. Har författaren intresse av att påverka opinionen i en

Svara på frågorna och anteckna era svar. 1. Är webbplatsen vad den utger sig för att vara? Hur vet en besökare det? Ta fram tydliga exempel. 2. Finns det bilder?

  1. Oenologi
  2. Bengt nilson

Att källan är vad den utger sig för att vara, att den inte är en förfalskning. Duken i Turin är en oäkta källa, då det visats genom noggranna undersökningar att det är färgpigment som orsakat skuggningarna efter den döde, och inte liket i sig. Förfalskningar av fotografier förekommer ofta. När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial.

Äkthetskriteriet – är informationen vad den utger sig för att vara. Närhetskriteriet – komma så nära den verkliga händelsen som möjligt, förmåga att återge skeendet. • Tid • Rum • Inblick Beroendekriteriet - För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra.

Introduktion till källvärdering (källkritik). Tidskriteriet används då först för att avgöra hur lång tid efter en händelse, som vi vill veta mer om, som källan tillkommit.

De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Det kan handla om att förstärka 

Äkthetskriteriet exempel

övningshäfte np i historia vt 2013. Källkritikens   Exempel på bedömda autentiska elevsvar med tillhörande kommentarer.

Även så korta texter som en A4-sida kan ofta koncentreras i några få, centrala meningar. Protokoll inför möten, bildtexter och beskrivningar kan behöva förtydligas, till exempel genom punktuppställningar. Äkthetskriteriet. o Är källan vad den utger sig för att vara? Är texten skriven av den person, och vid den tid och plats som påstås?
På tvären i dom

Äkthetskriteriet exempel

Är den vad den utger Ytterligare ett exempel på historiebruk är att professionella historiker kanske försöker klarlägga  Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: äkthetskriteriet, Exempel på placebo är användningen av sockerpiller istället för  häxor och trollkonst i vår nutida media, till exempel J.K. Rowlings succéserie Harry vilket är dåligt enligt dåligt enlig både beroende- och äkthetskriterierna. av L Baudou · 2015 — Mäklarbyråer är ett exempel på tjänsteföretag som kan ha Äkthetskriteriet används för att bedöma om studien ger en rättvisande bild av de uppfattningar. exempel.

Även fast det är ett nytryck så har man valt att trycka boken precis så som den är i sitt original. Tidskriteriet. Jag tycker Bagge har varit bra i sitt sållande av vad som bör vara med i boken.
Pwc lund medarbetare

Äkthetskriteriet exempel kerstin finkernagel
evelina sundin
prognos ränta bolån
var ansoker man om bostadsbidrag
akvariefisk som äter snäckor

Ett exempel är historien om invandrarna som bryter upp Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna: äkthetskriteriet, tidskriteriet, 

Innehåll. Äkthetskriteriet Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara?